سوله با تیرآهن

در واقع سوله هایی که با تیرآهن و ورق ساخته می شوند.

مشاهده همه 2 نتیجه