اجرای فونداسیون سوله

اجرای فونداسیون سازه های فولادی و سوله

مختصری از اجرای فونداسیون سوله

مهمترین مسله در اجرای فونداسیون سوله بولت گذاری می باشد که نیاز به دقت خاصی می باشد.هر چقدر بولت گذاری دقیق باشد سازه سوله به همان اندازه دقیق تر سر جایش می نشیند و سازه سوله عاری از هر گونه تنش اضافی می شود.

در بولت گذاری هم بهتر است از 2عدد مهره در هر بولت استفاده شود تا پس از نصب سوله با مهره های پایین بشود ستون را تنظیم کرد.

یه سری نکات در اجرای فونداسیون سوله وجود دارد که با رعایت آنها هم کار اقتصادی و هم دقیق از آب در می آید.

این شرکت با اکیب مجرب اماده اجرای فونداسیون سوله در تمام نقاط ایران می باشد.

 

 

جهت خواندن مطالب مهم در رابطه با براورد هزینه فونداسیون سوله کلیک کنین