سوله

سوله سازه ای هست که برای ساخت سازه کارخانه جات و انواع سالن های ورزشی و سایر سالن ها مانند انباری و .. مورد استفاده قرار می گیرد