اجرای اسکلت فلزی

اجرای اسکلت فلزی اسکلت فلزی پیچ و مهره ای اجرا شده در تبریز -ولیعصر محاسبات و نقشه ها در سایت ... Read More
سوله دهانه 20

سوله دهانه 20متر

نقشه ها و محاسبات این سوله با دهانه 20متر و طول 30متر و ارتفاع کناری 6متر مورد تایید نظام مهندسی ... Read More

سوله دهانه17متر

سوله دهانه17متر مشخصات طرح پروژه طراحی سوله: موقعيت جغرافيايی پروژه: بوشهر. ارتفاع ستون کناری:4 متر. دهانه: 16.8 متر. کاربری: انبار ... Read More

    خانهدرباره مافروشگاهتماس با ما