مرسومترین نوع اجرای سوله در ایران و می شود گفت حتی در جهان، سوله ساخته شده با ورق سیاه آهنی می باشد. این نوع سوله ای که از ورق سیاه آهنی برش خورده ساخته می شوند معمولا در قسمت بالای ستون ها و همچنین قسمت ابتدای تیرها به صورت ماهیچه می باشند.

ساخت ونصب سوله

 

هرچقدر روی طراحی محاسبات و روش اجرای این نوع سوله ها بیشتر دقت شود به همان میزان هم سوله سبکتر و ارزانتر درمی آید.

دقت ساخت و نصب سازه سوله یکی از مهمترین عوامل دوام و پایداری سوله برای سالیان دراز می باشد.

مونتاژ حرفه ای و دقیق قظعات با استفاده از نقشه های شاپ دقیق، جوش های ظریف و بی نقص، طریقه حمل و نصب صحیح، نصب صحیح از مهمترین موارد ی است که باید در ساخت و نصب سوله مورد توجه قرار گیرد.

گروه صنعتی آسان(آرمان سازه امن نوین) با استفاده از نیروهای متخصص و با سابقه و تحصیل گرده آماده ارایه خدمات ساخت و نصب سوله در تبریز و سایر نقاط ایران می باشد.