اسکلت فلزی ویلای 2 طبقه

پروژه ویلای دو طبقه

ویلا 2 طبقه

محل اجرای این پروژه استان آذربایجان شرقی -تبریز -هروی

اسکلت فلزی

سقف شیروانی و به صورت خرپایی

این ویلا با نقشه معماری خوب و محاسبات دقیق اجرا شده است.

فونداسیون به صورت نواری و سقف طبقه به صورت تیرچه بلوک می باشد.

سازه ویلایی در هر دو جهت به صورت مهاربندی و مفصلی می باشد لذا اجرای آن آسان می باشد.

این سازه در تبریز برای باف سنگین با زلزله خیزی زیاد محاسبه و اجرا شده هست لذا این تیب محاسبات و نقشه هایی که جهت دانلود در سایت قرار داده شده است برای تمامی نقاط ایران قابل استفاده می باشد.

ستونهای اسکلت فلزی این ویلا به صورت دوبل IPE140 می باشد ولی می شود به جای ان ستون باکس 14 استفاده کرد.

جهت دانلود تمامی نقشه ها و محاسبات این ویلای اجرا شده کلیک کنین