سوله ای که ستون ها تیرآهن و سقف خرپا می باشد

نمایش یک نتیجه