سوله سبک لوله ای انباری

سوله انباری سبک

سوله سبک انباری

موقعيت جغرافيايی پروژه: شهرستان گوگان

ارتفاع ستون:6متر

دهانه:17.630متر

طول:18متر

کاربری:انبار

این سازه در بهینه ترین حالت محاسبه شده و بهترین گزینه برای کارفرمایانی هست که با هزینه کم می خواهند سوله خود را بسازند.

محاسبه وتهیه نقشه: علی هاتفی

09355362217-09128472217-ALIHATEFI63@GMAIL.COM

فایهای محاسباتی و نقشه های اجرایی جهت دانلود در سایت قرارداده شده اند.

دانلود فایهای محاسباتی و نقشه های اجرایی  سوله سبک انباری دهانه 18متری

سوله سبک دهانه 14

سوله سبک دهانه 14

مشخصات طرح پروژه طراحی سوله سبک:

موقعيت جغرافيايی پروژه سوله سبک دهانه 14: شهرستان گوگان-تبریز

ارتفاع ستون سوله سبک دهانه 14:6متر

دهانه:14.20متر

طول:15متر

کاربری سوله سبک دهانه 14: کارخانه

محاسبه وتهیه نقشه: علی هاتفی

09355362217-ALIHATEFI63@GMAIL.COM

نوع سقف سوله سبک دهانه 14: سقف سبک

قابهای سوله با فاصله 3mاز هم،ارتفاع ستونها6m کناری وارتفاع تا راس سوله7.87mانتخاب شده اند.ولاپه های مورد استفاده مقاطع قوطی شکل وبه فاصله .یک متر از هم می باشند .

تاریخ اجرا سال 93

پروفیل های استفاده شده در این کار از نوع لوله می باشد

جهت دانلود نقشه ها و محاسبات سوله سبک دهانه 14 کلیک کنینن