فونداسیون سوله

نقشه فونداسیون سوله

نقشه فونداسیون سوله

در این مطالب مختصر قصد داریم مواردی که در تهیه نقشه فونداسیون سوله باید رعایت کرد خدمت تان عرض کنیم. همچنیین کارفرماهایی که قصد دارند بدون تهیه نقشه سوله اقدام به اجرای فونداسیون سوله نمایند با رعایت نکات زیر می توانند ابعاد فونداسیون سوله همچنین میزان میلگرهای مصرفی ، نحوه آرماتور بندی و … را تشخیص داده و اقدام به اجرای سنگ زیر پی و فونداسیون سوله نمایند.

توجه داشته باشید که برای نوشته های زیر مقاومت مجاز خاک 1.2 کیلوگرم بر سانتی متر مربع در نظر گرفته شده است.

انواع فونداسیون سوله

فونداسیون سوله معمولا به دو صورت فونداسیون نواری یا فونداسیون تکی (منفرد)

 1. فونداسیون نواری سوله:

 

این نوع فونداسیون سوله بیشتر برای سوله های سبک مورد استفاده قرار می گیرد چون فاصله قابهای سوله در سوله های سبک حدود 3 متر می باشد نیروهای حاصل از باد، برف و وزن خود سازه که به فونداسیون وارد می شود در نقاط زیادی توزیع می شود بنابرین استفاده از پی نواری بهترین گزینه برای این نوع سوله های سبک که فاصله قابها از هم کمتر می باشند، هستند. همچنین برای سوله هایی که دهانه کمتر از 9 متر دارند بهترین گزینه فونداسیون نواری می باشد.

 

1-2 شکل فونداسیون نواری سوله:

 

فونداسیون نواری سوله
فونداسیون نواری سوله
فونداسیون نواری سوله
فونداسیون نواری سوله

این نوع فونداسیون سوله به شکل نواری و برای دهانه تا 15متر سوله سبک ابعاد نوار حدودا 70 سانتی متر عرض و 50سانتی متر ارتفاع می باشد.

برای آرماتورگذاری فونداسیون سوله،  4 عدد میگرد نمره 16 در قسمت بالایی نوار و 4 عدد میلگرد نمره 16 در قسمت پایینی نوار و خاموتها هر 25 سانتی متر خاموت نمره 10 استفاده شود.

برای سوله با دهانه 15 تا 22 متر سوله سبک، ابعاد نوار حدودا 85 سانتی متر عرض و 55سانتی متر ارتفاع می باشد. و برای آرماتورگذاری فونداسیون سوله 4 عدد میگرد نمره 18 در قسمت بالایی نوار و 4 عدد میلگرد نمره 18 در قسمت پایینی نوار و خاموتها هر 25 سانتی متر خاموت نمره 10 استفاده شود.

برای دهانه بزرگتر از 22 متر بهتر از از فونداسیون تکی استفاده شود.

در غیر این صورت ابعاد فونداسیون نواری بیشتر شده و طرح فونداسیون سوله از لحاظ قیمت تمام شده غیر اقتصادی می شود.

البته این نکته مهم را در نظر بگیرین که این طرح فونداسیون سوله برای سوله هایی هستند که دیوارهای سبک اجرا می شوند مانند دیوار ساندویچ پانل یا حتی المکان اگر دیوار سنگین اجرا می شوند مانند دیوار سی و پنج سانتی دو طرف نما حداکثر ارتفاع یک و نیم متر باشند.

 

2-فونداسیون تکی یا همان فونداسیون منفرد :

این نوع فونداسیون سوله به شکلی هست که در زیر ستونها فونداسیون فونداسیون منفرد ( فونداسیون مربعی) اجرا می شود و فونداسیونهای منفرد سوله با شناز (مقطع به شکل تیر) به هم وصل می شوند.

 

فونداسیون منفرد سوله با شناز
فونداسیون منفرد سوله با شناز

این نوع فونداسیون سوله برای سوله های سنگین و سوله های سبک بالاتر از دهانه 22 استفاده می شود و بسته به دهانه سوله و دیوارهای سوله اندازه فونداسیون مربعی و شنازهای رابط متفاوت می باشد.

برای بعضی از دهانه ها و ارتفاع کناری 6 متر ابعاد حدودی و میلگرد های مورد استفاده در فونداسیون سوله به صورت جدول زیر می باشد.

توجه داشته باشید ابعاد حدودی می باشد و مقاومت زیر خاک پی 1.2 کیلوگرم بر سانتی متر مربع در نظر گرفته شده است.

برای سایر شرایط باید محاسبات دقیق صورت گیرد.

 

  عرض فونداسیون منفرد سوله (فونداسیون زیر ستون سوله) طول فونداسیون منفرد سوله (فونداسیون زیر ستون سوله) ضخامت فونداسیون منفرد سوله (فونداسیون زیر ستون سوله) اندازه طول و عرض شناز رابط بین فونداسیون های منفرد سوله
 
دهانه سوله بر حسب متر بر حسب متر بر حسب متر بر حسب متر
15-17 1.3 1.3 0.5 0.45
18-20 1.5 1.5 0.5 0.5
21-22 1.6 1.6 0.5 0.5
23-25 1.7 1.7 0.55 0.55
26-28 1.9 1.9 0.55 0.55
28-30 2 2 0.55 0.55

 

 

 

  میلگر فونداسیون منفرد سوله (فونداسیون زیر ستون سوله) فقط در قسمت پایین فونداسیون به صورت شبکه ای نمره میلگرد میلگرد شناز رابط بین فونداسیون های منفرد سوله بالا و پایین تعداد نمره میلگرد
 
دهانه سوله    
15-17 هر 20سانتی متر به صورت شبکه ای 16 3 16
18-20 هر 15سانتی متر به صورت شبکه ای 16 3 16
21-22 هر 20سانتی متر به صورت شبکه ای 18 3 16
23-25 هر 17سانتی متر به صورت شبکه ای 20 3 18
26-28 هر 15سانتی متر به صورت شبکه ای 20 3 18
28-30 هر 20سانتی متر به صورت شبکه ای 22 3 18

 

 

جهت دانلود انواع نقشه های فونداسیون سوله و سازه سوله کلیک کنین

بولت گذاری فونداسیون سوله

بولت گذاری فونداسیون سوله

بولت گذاری فونداسیون سوله

 

یکی از مهمترین کارها در رابطه با اجرای فونداسیون سوله بولت گذاری می باشد. در انجام بولت گذاری فونداسیون سوله باید نهایت دقت لازم انجام شود تا موقع نصب سوله مشکی در به هم رسیدن اعضای سوله بوجود نیاید.

 

نکاتی برای اجرای صحیح بولت گذاری سوله

 1. برای سوله هایی که صفحه ستونهای سوله بیشتر از دو بولت دارند بایستی شابلن با استفاده از ورق فولادی با ضخامت حدود 4 میلی متر یا با استفاده از چوب ام دی اف تهیه کرد. شابلون تهیه شده بایستی دقیقا مطابق با صفحه ستون سوله با شد.

  بولت گذاری فونداسیون سوله
  بولت گذاری فونداسیون سوله
 2. جهت تعیین دقیق محل بولتهای سوله، ابتدا شابلون های سوله را با ریسمان در محل شان جاگذاری می کنند سپس با استفاده از دوربین نقشه برداری محل دقیق شابلنهای سوله چک می شوند.
 3. حین بتن ریزی باید دقت شود تا شابلونهاس سوله جابجا نشوند و در صورت جابجایی باید به محل اولشان برگردانده شوند.
 4. برای اینکه شابلن های سوله جابجا نشوند می توان ابتدا با بتن ریزی در محل بلتها، شابلونها را فیکس کرده و سپس اقدام به بتن ریزی کل فونداسیون سوله کرد.
 5. بهتر است بولتها سوله دارای دو مهره باشند یکی زیر پلیت یکی روی پلیت تا بتوان بعد از نصب ستونهای سوله تراز و شاغول بودن  ستون سوله را تنظیم کرد.
 6. بهتر است ارتفاع بولتها بعد از کسر ارتفاع رزوه، از ضخامت فونداسیون سوله حدود 12 سانتی متر کم باشد. و ارتفاع رزوه بولتها حداقل 10 سانتی متر باشند.
 7. بعد از نصب ستونها باید محل خالی بین صفحه ستون و بتن فونداسیون با گروت پر شوند و در صورت کم بودن دهانه سوله (از 10متر کمتر) و کم بودن ارتفاع سوله (امتر از سه متر) می توان به جای ملات گروت از ملات ماسه سیمان نیز استفاده کرد.
 8. در صورتی که بعد از بتن ریزی فونداسیون سوله و بعد از سفت شدن بتن سوله متوجه شدید که محل دقیق شابلونهای سوله با هم اختلاف دارند بهتر است این اختلاف را در خود سوله له جبران کنید نه اینکه بتن را تخریب و دوباره بولت گذاری کنید.
 9. حد تلرانس مورد قبول در بولت گذاری فونداسیون سوله به طوری که در نصب سوله مشکل حادی ایجاد نشود به صورت حدودی حدود 2 سانتی متر می باشد.
 10. بعد از بتن ریزی فونداسیون سوله حداقل یک هفته باید صبر کرد تا بتن خودش را گرفته و عمل آوری لازم انجام گیرد. سپس اقدام به نصب سوله و بارگذاری سوله شود.
 11. قبل از نصب سوله شابلن ها باید درآورده شده و همه مهره های بولتهای سوله را در یک تراز تنظیم کرده و سپس اقدام به نصب ستونهای سوله شود.

 

 

جاگزاری بولتها با شابلن
جاگزاری بولتها با شابلن
گروت ریزی زیر صفحه ستون
گروت ریزی زیر صفحه ستون

 

مرکز تخصصی سوله و سازه فولادی آماده اجرای فونداسیون سوله به همراه بولت گذاری در تبریز و سایر نقاط ایران می باشد.

جهت دانلود نقشه فونداسیون سوله و  سازه سوله کلیک کنین

فونداسیون سوله

براورد هزینه فونداسیون سوله

 

 • براورد هزینه فونداسیون سوله

 

فهرست مطالب

1-2 نکاتی در رابطه با خاک زیر پی سوله

1-2 نکاتی در رابطه با خاک زیر پی سوله

1-3سنگ زیر پی فونداسیون سوله

1-3-1 هزینه اجرای سنگ زیر فونداسیون سوله

1-4 برآورد قیمت تهیه مصالح فونداسیون سوله

1-5 برآورد هزینه اجرای فونداسیون سوله

1-6 نتیجه گیری و براورد تقریبی هزینه تمام شده اجرای فونداسیون سوله تیر ورقی

1-7 نتیجه گیری و براورد تقریبی هزینه تمام شده اجرای فونداسیون سوله سبک لوله ای

در این نوشته قصد داریم هزینه اجرای فونداسیون سوله سبک و فونداسیون سوله سنگین براورد کنیم همچنین لابلای مطالب نکات فتی و مهم اجرای فونداسیون سوله ذکر خواهد شد. معمولا شکل اجراشه  فونداسیون سوله به صورت زیر می باشد.

فونداسیون سوله
فونداسیون سوله

فونداسیون سوله فونداسیون سوله

1-2 نکاتی در رابطه با خاک زیر پی سوله

سازه سوله برخلاف سایر سازه ها مانند سازه های بتنی و یا سازه های فولادی دو یا چند طبقه به طور قابل ملاحظه ای سبک تر می باشد بخاطر این معمولا مقاومت اگر مقاومت فشاری زیر پی سوله حدود 1 کیلوگرم بر سانتی متر مربع باشد حتی برای سوله دو طبقه با فونداسیون معمولی جوابگو خواهد بود

پس نیازی به زیر سازی اساسی برای فونداسیون سوله نمی باشد.

 

1-3سنگ زیر پی فونداسیون سوله

بطور کلی یه نقطه اساسی در اجرای سنگ زیر پی فونداسیون سوله وجود دارد و آن این است که اکثر افراد مجری فونداسیون سوله تصور می کنند که اجرای سنگ زیر فونداسیون سوله موجب افزایش بار بری خاک زیر فونداسیون سوله می شود که این خلاف واقع می باشد در واقع فلسفه اجرای سنگ زیر پی سوله بخاطر افزایش تراز پی سوله می باشد نه افزایش بار بری خاک زیر پی سوله.

چند نکته اجرایی در رابطه با سنگ زیر فونداسیون

نسبت ملات ماسه سیمان 5 به یک می باشد

بهتر است سنگ معدنی شکسته همراه با سنگ ماسه شویی استفاده شود ترکیب این دو سنگ از لحاظ عملکردی و هزینه ای خیلی خوب می باشند.(قیمت سنگ ماسه شویی کم و قیمت سنگ معدن زیاد)

برای افزایش ارتفاع فونداسیون سوله بهترین گزینه می باشد

اگر اندازه طول و عرض سنگ اجرا شده زیر فونداسیون سوله بیشتر باشد به همان اندازه بهتر است اندازه حداقل طول و عرض باید از طول و عرض خود فونداسیون سوله از هر طرف 10 سانتی متر بیشتر باشد.

 

فونداسیون سوله1-3-1 هزینه اجرای سنگ زیر فونداسیون سوله

هزینه اجرای سنگ زیر فونداسیون سوله همرا با تهیه کلیه مصالح شامل ( سنگ ، ماسه سیمان و آب ) حدودا 100 هزار تومان هر متر مکعب در می آید.

 

1-4 برآورد قیمت تهیه مصالح فونداسیون سوله

برای براورد دقیق فونداسیون سوله ابتدا باید تناژ میلگرد فونداسیون با استفاده از نقشه های تهیه شده برای فونداسیون سوله در آورده و به قیمت میلگرد بازار ضرب و قیمت میلگرد فونداسیون سوله حاصل خواهد شد.

حجم بتن فونداسیون سوله حساب شده و در در قیمت بتن آماده ضرب میکنیم تا قیمت بتن فونداسیون سوله دربیاید.

 

1-5 برآورد هزینه اجرای فونداسیون سوله

اما هزینه اجرای فونداسیون سوله به این صورت هست که ابتدا متر طول نواری فونداسیون سوله را محاسبه کرده سپس در قیمت 65000تومان ضرب می کنیم تا هزینه اجرای سوله که شامل( تهیه مصالح و اجرای بتن مگر فونداسیون سوله ، تهیه سیم آرماتور بندی و قالب بندی ، آماتور بندی فونداسیون سوله ، تهیه روغن سیاه برای روغن کاری قالب و قالب بندی فونداسیون سوله، بولت گذاری طبق نقشه فونداسیون سوله و بتن ریزی با بتن آماده فونداسینون سوله)

 

1-6 نتیجه گیری و براورد تقریبی هزینه تمام شده اجرای فونداسیون سوله تیر ورقی

 

در کل هزینه هر متر مربع اجرای فونداسیون سوله با اجرای سنگ زیر فونداسیون سوله حدودا 40000 تومان به ازا هر متر مربع در می آید البته با توجه به نقشه سوله این مقدار می تواند تا 25 در صد تلرانس داشته باشد.

بدون اجرای سنگ زیر فونداسیون سوله حدود 32000 تومان به ازا هر متر مربع در می اید آید البته با توجه به نقشه سوله این مقدار می تواند تا 25 در صد تلرانس داشته باشد.

 

1-7 نتیجه گیری و براورد تقریبی هزینه تمام شده اجرای فونداسیون سوله سبک لوله ای

 

سوله های سبک به دلیل اینکه فاصله قابهای سوله از همدیگر کمتر و معمولا سه متر می باشند و وزن کمتری دارند لذا توزیع بار یکنواختتر شده و میتوانیم کل فونداسیون سوله را پی نواری در نطر بگیریم و در این حالت اجرا راحتتر و مصالح مصرفی نیز کمتر خواهند بود

در کل هزینه هر متر مربع اجرای فونداسیون سوله سبک با اجرای سنگ زیر فونداسیون سوله سبک حدودا 30000 تومان به ازا هر متر مربع در می آید البته با توجه به نقشه سوله این مقدار می تواند تا 25 در صد تلرانس داشته باشد.

بدون اجرای سنگ زیر فونداسیون سوله حدود 23000 تومان به ازا هر متر مربع در می اید آید البته با توجه به نقشه سوله این مقدار می تواند تا 25 در صد تلرانس داشته باشد.

مرکز تخصصی سوله وسازه فولادی با اکیپ مجرب آمراده اجرای فونداسیون سوله در تبریز و سایر نقاط ایران می باشد.

جهت دانلود انواع نقشه های سوله سبک و سنگین کلیک کنین