سوله دهانه 20

سوله دهانه 20متر

سوله دهانه 20متر

موقعیت: استان آذربایجان شرقی گوگان
دهانه :20متر
طول :30متر
کاربری : کارخانه

نقشه ها و محاسبات این سوله مورد تایید نظام مهندسی قرار گرفته اند.و به صورت بهینه و کم وزن می باشد.دهانه 20متر می باشد ولی برای دهانه های کوچکتر و حتی تا دهانه 21متر قابل اجرا می باشد.

فایلهای محاسباتی و نقشه ها جهت دانلود در سایت قرار داده شده است

 دانلود فایلهای محاسباتی و نقشه های اجرایی سوله دهانه 20