سوله تیر ورقی دهانه 15

سوله تیر ورقی دهانه 15

سوله تیر ورقی دهانه 15

مشخصات طرح پروژه طراحی سوله:

موقعيت جغرافيايی پروژه سوله دهانه 15 متر: آذربایجان شرقی-تبریز

ارتفاع ستون کناری5متر

دهانه سوله دهانه 15 متر:15, متر

کاربری سوله دهانه 15 متر: کارگاه

نوع سقف سوله: سقف سبک

قابهای سوله با فاصله 6 متر از هم وشیب سقف سوله 15 در صد می باشد.

سال اجرا 95

جهت دانلود نقشه ها و محاسبات سوله دهانه 15 متر کلیک کنین