سوله سبک لوله ای انباری

سوله انباری سبک

سوله سبک انباری

موقعيت جغرافيايی پروژه: شهرستان گوگان

ارتفاع ستون:6متر

دهانه:17.630متر

طول:18متر

کاربری:انبار

این سازه در بهینه ترین حالت محاسبه شده و بهترین گزینه برای کارفرمایانی هست که با هزینه کم می خواهند سوله خود را بسازند.

محاسبه وتهیه نقشه: علی هاتفی

09355362217-09128472217-ALIHATEFI63@GMAIL.COM

فایهای محاسباتی و نقشه های اجرایی جهت دانلود در سایت قرارداده شده اند.

دانلود فایهای محاسباتی و نقشه های اجرایی  سوله سبک انباری دهانه 18متری

اسکلت سوله سبک دهانه 22متر

پروژه سازه سبک دهانه 22

پروژه سازه سبک دهانه 22

ارتفاع کناری 8متر

اجرا شده در تبریز

اجرا شده با پروفیل قوطی

تمامی محاسبات و نقشه های این سازه مورد تایید نظام مهندسی قرار گرفته است.همچنین این سازه با دهانه 22 متر و ارتفاع کناری 8 متر بهترین و سبکترین سازه برای کارخانجات با این دهانه و ارتفاع می باشد

نقشه های دانلود در سایت گذاشته شده

 

سوله سبک دهانه 30متر

 مشخصات سوله سبک دهانه 30متر اجرا شده

موقعيت جغرافيايی پروژه سوله سبک دهانه 30متر: آذربایجان شرقی-تبریز

ارتفاع ستون  کناریسوله سبک دهانه 30متر7متر

دهانه :30  متر

کاربری سوله سبک دهانه 30متر: کارگاه

نوع سقف سوله: سقف سبک

قابهای سوله سبک دهانه 30متر با فاصله 4 متر از هم وشیب سقف سوله 20 در صد می باشد.

با توجه به اینکه این سازه سوله سبک دهانه 30متر برای استان آذربایجان شرقی تبریز با برف زیاد محاسبه و اجرا شده لذا میتوان برای سایر شهرهایی که برف زیاد متوسط یا کم دارند استفاده کرد

مقاطع استفاده شده در این  سوله سبک دهانه 30متر از پروفیل قوطی می باشد

جهت دانلود نقشه های  سوله سبک دهانه 30متر کلیک کنین

سوله سبک دهانه 14

سوله سبک دهانه 14

مشخصات طرح پروژه طراحی سوله سبک:

موقعيت جغرافيايی پروژه سوله سبک دهانه 14: شهرستان گوگان-تبریز

ارتفاع ستون سوله سبک دهانه 14:6متر

دهانه:14.20متر

طول:15متر

کاربری سوله سبک دهانه 14: کارخانه

محاسبه وتهیه نقشه: علی هاتفی

09355362217-ALIHATEFI63@GMAIL.COM

نوع سقف سوله سبک دهانه 14: سقف سبک

قابهای سوله با فاصله 3mاز هم،ارتفاع ستونها6m کناری وارتفاع تا راس سوله7.87mانتخاب شده اند.ولاپه های مورد استفاده مقاطع قوطی شکل وبه فاصله .یک متر از هم می باشند .

تاریخ اجرا سال 93

پروفیل های استفاده شده در این کار از نوع لوله می باشد

جهت دانلود نقشه ها و محاسبات سوله سبک دهانه 14 کلیک کنینن

سوله سبک دهانه 26متر

سوله سبک دهانه 26متر

مشخصات طرح پروژه طراحی سوله:

موقعيت جغرافيايی پروژه سوله سبک دهانه 26 متر: تبریز

ارتفاع ستون کناری سوله سبک دهانه 26 متر:4.متر

دهانه:26 متر

کاربری سوله سبک دهانه 26 متر: غسال خانه شهرداری

نوع سقف سوله: سقف سبک

قابهای سوله با فاصله 3 متر از هم، شیب سوله حدودا 20 در صد می باشد.

این سازه با استفاده از پروفیل از نوع قوطی اجرا شده است .

محاسبات و نقشه ها جهت دانلود در سایت گذاشته شده است