فروش سوله دست دوم

این شرکت سوله های دست دومی که از لحاظ فنی مورد تایید می باشند.خرید و فروش  می کند.

بعضی از کارگاهها از ورق های لوله ای برای ساخت سوله استفاده می کنند و سوله ساخته شده را به عنوان سوله دست دوم می فروشند.این نوع سوله های دست دوم مورد تایید این شرکت نمی باشند.

این شرکت سوله هایی که قبلا نصب شده اند یا بعضی از سوله هایی که ساخته شده و نصب نشده اند بعد از تحلیل فنی خریدو فروش می کند.

سوله دست دوم موجود

1-سوله دست دوم به دهانه 12متر ارتفاع کناری 8 به طول 36متر

این سوله دست دوم جرثقیل خور هم می باشد و تا 15تن می توان جرثقیل نصب کرد.

این سوله دست دوم در واقع تا به حال نصب نشده است.

ورق های آهنی مورد استفاده در این سوله دست دوم از نوع فولاد مبارکه اصفهان می باشند.

محل این سوله در تبریز انبار کارگاه می باشد.

قیمت  3700هر کیلو.

فروخته شد در تاریخ 97/4/15 قیمت فروش 3600 تومان به ازا هرکیلو

 

2- تعداد چهل عدد خرپای 12متری ساخته شده از نبشی همراه با ناودانی ها به جای زد مورد استفاده در سقف سوله همراه با شیروانی های سقف کیلویی 2700 تومان

 

 

جهت دیدن پروژه های انجام شده
 دانلود نقشه های سوله سبک و سوله سنگین 

مطالب مفید در رابطه با سوله دست دوم