سوله سبک دهانه 30متر

 

سوله سبک دهانه 30متر

موقعيت جغرافيايی پروژه سوله سبک دهانه 30متر: آذربایجان شرقی-تبریز

ارتفاع ستون  کناریسوله سبک دهانه 30متر7متر

دهانه :30  متر

کاربری سوله سبک دهانه 30متر: کارگاه

نوع سقف سوله: سقف سبک

قابهای سوله سبک دهانه 30متر با فاصله 4 متر از هم وشیب سقف سوله 20 در صد می باشد.

با توجه به اینکه این سازه سوله سبک دهانه 30متر برای استان آذربایجان شرقی تبریز با برف زیاد محاسبه و اجرا شده لذا میتوان برای سایر شهرهایی که برف زیاد متوسط یا کم دارند استفاده کرد

مقاطع استفاده شده در این  سوله سبک دهانه 30متر از پروفیل قوطی می باشد
جهت دانلود نقشه های  سوله سبک دهانه 30متر کلیک کنین