سوله دهانه 15 با بچه سوله

سوله دهانه 15 با بچه سوله

مشخصات طرح پروژه طراحی سوله:

موقعيت جغرافيايی پروژه سوله دهانه 15 با بچه سوله: آذربایجان شرقی

ارتفاع ستون کناری6متر

دهانه سوله دهانه 15 با بچه سوله:15,13 متر

کاربری سوله دهانه 15 با بچه سوله: کارگاه

نوع سقف سوله: سقف سبک

قابهای سوله دهانه 15 با بچه سوله با فاصله 6 متر از هم وشیب سقف سوله 15 در صد می باشد.

محاسبات و نقشه ها جهت دانلود در سایت گذاشته شده است